Cloudové riešenia

Cieľom našej spoločnosti je dodávať riešenia, o ktoré sa zákazník nemusí starať, iba ich používať. Jedným z takých riešení sú práve služby založené na cloude.

Výhody tejto služby sú nasledovné:

  • zníženie nákladov – softvér aj hardvér budú prevádzkované mimo priestorov vašej firmy, čím odpadajú náklady na prevádzkovanie servera,
  • nie je potrebné zaškoľovať a udržiavať lokálneho administrátora,
  • flexibilné škálovanie výkonu,
  • nepretržitý monitoring a dostupnosť 24/7, pracovať tak môžete prakticky nonstop a na rôznych zariadeniach.

Referencie

Acris Site Hero HR

Koncoví klienti

Potrebujete riešenie na mieru?


KONTAKTUJTE NÁS