Naši experti

IT architekti

Vytvoríme váš digitálny svet!

Softvérová architektúra je dizajn organizácie, štruktúry a pomenovania častí webových stránok, intranetov a softvéru s cieľom podporiť čo najlepšiu použiteľnosť. Ide o novú disciplínu zameranú na prenesenie princípov dizajnu architektúry do „digitálneho sveta”.

Naši IT architekti sa vo vašej spoločnosti postarajú o:

 • analýzu procesov organizácie,
 • vedenie procesnej, používateľskej a technickej dokumentácie,
 • formuláciu dátových štruktúr,
 • voľbu technológií a aplikačných rámcov,
 • aplikovanie najlepšieho možného riešenia,
 • abstrakciu procesov,
 • návrh diagramov,
 • špecifikovanie testov,
 • špecifikovanie požadovaného softvéru a hardvéru.

Test manažéri

Testovaním k dokonalosti!

Keďže s narastaním zložitosti softvéru rastie aj dôležitosť testovania, úlohou testera softvéru je hľadať chyby v softvérovej aplikácii. Podľa typu a funkcionality softvéru sa používajú rôzne druhy testovania, napríklad funkčné či záťažové testovanie alebo testovanie bezpečnosti. Softvér sa testuje v rámci alfa fázy interne a v rámci beta testovania sa dáva k dispozícii osobám z externého prostredia.

Naši test manažéri zabezpečujú tieto činnosti:

 • prípravu testovacej stratégie či plánu,
 • tvorbu testovacích scenárov pre manuálny a/alebo automatizovaný spôsob testovania,
 • prípravu testovacích prípadov,
 • programovanie skriptov/testov pre automatizované testovanie,
 • samotné testovanie: funkčnosť, výkonnosť/záťaž, bezpečnosť, použiteľnosť,
 • odhaľovanie a izolovanie chýb,
 • reportovanie nájdených chýb a ich analýza či interpretácia.

Konzultanti

Spýtajte sa nás na čokoľvek!

Poskytujeme aj rôznorodé konzultačné služby, ktoré môžete využiť v každej fáze projektu – pri návrhu, ale aj samotnej realizácii softvéru. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Databázoví špecialisti

Požičajte si našich špecialistov!

Potrebujete vo svojej spoločnosti na špecifický projekt databázového špecialistu? Ušetrite náklady spojené s prijatím nového zamestnanca – naši dátoví odborníci sú vám k dispozícii na obdobie, ktoré potrebujete.

Zoznam činností, ktoré naši pracovníci zabezpečia:

 • správa databáz, ich používateľov a práv,
 • inštalácia databáz alebo databázových aplikácií a ich nových verzií,
 • migrácia dát medzi SW aplikáciami,
 • analýza a návrh dátových modelov,
 • optimalizácia dátového modelu, dotazov a uložených procedúr,
 • zálohovanie a monitoring,
 • spolupráca s prevádzkovými správcami aplikácií a ich podpora,
 • účasť na rozvoji IS v oblasti databázových systémov.

Softvéroví vývojári

Na softvér sme machri!

V prípade, že vývoj softvéru si vyžaduje nasadenie našich odborníkov priamo vo vašej spoločnosti, zostavíme tím schopný vyriešiť danú situáciu priamo u vás.

Výhody:

 • úspora nákladov,
 • individuálny prístup priamo u vás vo firme,
 • vysokoodborná práca,
 • pomoc pri riešení špecifických požiadaviek,
 • úplná kontrola nad postupom práce.

Potrebujete riešenie na mieru?


KONTAKTUJTE NÁS