Social sieť pre enviromentálne projekty

Zameranie

Solved.fi funguje ako platforma pre efektívnu pracovnú online kolaboráciu na projektoch, ktoré pomáhajú k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Všetci účastníci sa môžu navzájom diskutovať a radiť bez ohľadu na zaradenie do pracovného tímu. Systém, ako druh sociálnej siete prepája odborníkov z oboru so spoločnosťami, mestami a priemyselnými podnikmi, ktoré potrebujú na svojích projektoch odbornú konzultáciu.

Kľúčové vlastnosti:

  • tvorba online projektov
  • platforma na online komunikáciu so zahraničnými
  • odborníkmi + databáza odborníkov
  • použitie na tabletoch

Zadávateľ

Solved – The Cleantech Company Ltd

Global cleantech advisory service

Potrebujete riešenie na mieru?


KONTAKTUJTE NÁS