Dupres

O projekte:

Modulárny akademický informačný systém (MAIS) je určený na správu pedagogických procesov na univerzitách a vysokých školách. Od začiatku vývoja v roku 2004 sa presadil na 5 univerzitách a 3 vysokých školách a slúži viac ako 50 000 aktívnym používateľom. MAIS sa neustále prispôsobuje legislatívnym nárokom Slovenskej republiky a je plne kompatibilný s Bolonským procesom v rámci dohody európskych krajín o štandardoch a porovnateľnosti kvality vysokého školstva.

O spoločnosti:

Dupres, s. r. o., je vzdelávacie centrum zamerané na poskytovanie služieb v oblasti rekvalifikačných kurzov, školení a poradenstva v oblasti vzdelávania. V súčasnosti táto spoločnosť patrí k najvýznamnejším centrám na Slovensku so skúsenosťami v oblasti tvorby a implementácie projektov spolufinancovaných z finančných prostriedkov EÚ.

Použité technológie:

Java.

Potrebujete riešenie na mieru?


KONTAKTUJTE NÁS