Cleverlance

O projekte:

Našou úlohou bolo zlepšenie existujúcich funkcií a riešenie incidentov. Zúčastnili sme sa na vývoji intranetovej aplikácie zameranej na bankové klientske účty a bankové produkty správy. Riešili sme tiež konkrétne úlohy v rozvojovej a testovacej fáze projektu.

O spoločnosti:

Na projekte pre Slovenskú sporiteľňu sme pracovali s IT spoločnosťou Cleverlance, ktorá má, podobne ako my, dlhoročné skúsenosti s vývojom softvéru.

Použité technológie:

Finantix, Jetty, Junit, JSF, Oracle 10g, XML, HTTP, XSL, Eclipse, JDK, SVN.

Potrebujete riešenie na mieru?


KONTAKTUJTE NÁS