JavaScript Developer

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Pristupujeme individuálne k ľuďom aj projektom, nemáme zložitú organizačnú štruktúru ani komplikované procesy – uprednostňujeme “best practices” a komunikáciu. Fungujeme agilne, používame moderné technológie, nebojíme sa skúšať nové veci, automatizujeme čo sa dá. Sme síce malá firma ale veci robíme profesionálne – plánujeme, testujeme, dokumentujeme, … . Nehasíme požiare ale projekty máme  pevne pod kontrolou. Máme vlastné riešenia aj zákaznícke projekty z veľmi zaujímavých (až vzácnych) domén. Organizujeme a podporujeme vývojársku komunitu (Java Group Slovakia, Docker Group Bratislava, Google Developer Group Bratislava). V chladničke máme vždy nejaké to pivko, chodíme sa naťahovať na jogu a visieť na umelú stenu.

Náplň práce

 • návrh a vývoj webového front-endu v moderných JavaScript technológiách – React.js, AngularJS,,…
 • kooperácia pri analýze požiadaviek a návrhu moderného riešenia využitím UX princípov a maximálnej interaktivity

Ponúkame ti

 • variabilitu projektov
 • osobný prístup, priamu a otvorenú komunikáciu
 • podporu jazykových aktivít
 • podporu športových aktivít
 • dynamický pracovný čas
 • rozvíjanie prezentačných schopností a iných soft skills v praxi
 • férové platové ohodnotenie na základe vedomostí a príspevku do firemnej kultúry
 • interné hackathony s možnosťou riešiť vlastné nápady
 • práca na slovenských a zahraničných projektoch

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované

Min. vzdelanie: Stredná škola s maturitou

Počet rokov praxe: 2

Požadované zručnosti:

 • abstraktné a algoritmické myslenie
 • JavaScript (EcmaScript >= 6)
 • Node.js
 • React

Vítané

Počet rokov praxe: 5

Vítané zručnosti a skúsenosti s:

 • písaním úhľadných JavaScript aplikácií
 • aktívnym používaním HTML, CSS a frameworkov nad nimi
 • funkcionálnym a/alebo objektovo-orientovaným programovaním
 • automatizovanými testami (Selenium, Protractor, …)

Nehynúci hlad po nových technológiách a dlhodobo-udržateľných riešeniach

Iné preferencie: vieš akýkoľvek jazyk a nerobí ti problém preklopiť sa na niečo iné

Miesto práce

Bratislava

Ponúkaný plat

1 600 EUR/mesiac

Pridaj sa medzi našich ďalších developerov!

Ak máš akékoľvek otázky prípadne ťa zaujala naša ponuka napíš nám na kariera@seges.sk

Reagovať na pozíciu

    V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Seges s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.seges.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

  Potrebujete riešenie na mieru?


  KONTAKTUJTE NÁS